เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบตู้ขนาดใหญ่

ID : 87727
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 100-24
Last Update : 20/11/2557 15:29 Preview : 9,702
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 100-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 100-24 ตู้แขวน 700 WATT. BATTERY 24V.100AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87815
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CENTRAL UNIT OUTPUT: CU 134-24 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:34 Preview : 9,402
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 134-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 134-24 ตู้แขวน 1200WATT. BATTERY 24V.134AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87816
Model : CENTRAL UNIT OUTPUT: CU 150-24 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:37 Preview : 9,311
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 150-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 150-24 ตู้แขวน 1350 WATT. BATTERY 24V.150AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87817
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 180-24
Last Update : 20/11/2557 15:40 Preview : 10,392
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 180-24 ตู้ตั้งพื้น MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES :
ID : 87819
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 200-24
Last Update : 20/11/2557 16:23 Preview : 11,311
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 200-24 ตู้ตั้งพื้น MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 200-24 ตู้ตั้งพื้น 1850 WATT. BATTERY 24V.200AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87820
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 225-24
Last Update : 30/08/2556 22:15 Preview : 8,445
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 225-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 225-24 ตู้แขวน 2000 WATT. BATTERY 24V.225AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE