โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า

ID : 175853
Brand : EZP
Model : ETFC1-236
Last Update : 10/05/2562 16:29 Preview : 3,290
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 2x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175869
Brand : EZP
Model : ETFC2-236
Last Update : 15/05/2562 15:54 Preview : 5,755
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 2x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175899
Brand : EZP
Model : ETFC2-336
Last Update : 05/06/2562 13:07 Preview : 4,338
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 3x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175903
Brand : EZP
Model : ETFC2-136
Last Update : 10/06/2562 14:12 Preview : 4,371
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 1x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175904
Brand : EZP
Model : ETFC2-118
Last Update : 10/06/2562 14:17 Preview : 4,381
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 1x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175905
Brand : EZP
Model : ETFC2-218
Last Update : 10/06/2562 14:23 Preview : 4,632
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 2x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175906
Brand : EZP
Model : ETFC2-318
Last Update : 10/06/2562 14:28 Preview : 5,106
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 3x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175907
Brand : EZP
Model : ETFC1-136
Last Update : 10/06/2562 14:35 Preview : 5,701
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 1x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175908
Brand : EZP
Model : ETFC1-336
Last Update : 10/06/2562 14:41 Preview : 5,887
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 3x36W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175909
Brand : EZP
Model : ETFC1-118
Last Update : 10/06/2562 14:47 Preview : 5,963
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 1x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175910
Brand : EZP
Model : ETFC1-218
Last Update : 10/06/2562 14:53 Preview : 5,732
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 2x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง
ID : 175911
Brand : EZP
Model : ETFC1-318
Last Update : 10/06/2562 15:19 Preview : 6,119
โคมตะแกรงถี่แบบฝังฝ้า 3x18W ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นป้องกันสนิมเคลือบด้วยสีฝุ่น ทนทานแข็งแรง