สินค้าขายดี (21)

ID : 86020
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ EXB TYPE LED
Model : EXB 111-10 ED
Last Update : 23/02/2559 18:59 Preview : 25,644
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 3 ปี มีชุดทอสอบสัญญาอินฟาเรดแบบไร้สาย แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 แบตเตอรี่เป็นชนิด Nickel Metal Hydride ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 & RoHS
ID : 87631
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 40-12
Model : CU 40-12
Last Update : 20/11/2557 15:11 Preview : 16,383
180 WATT 12V.40AH. 2 HRS 37x18x26.5 รุ่น CU 40-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87689
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 150-12 ตู้แขวน
Model : CU 150-12
Last Update : 21/03/2557 19:35 Preview : 11,440
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 150-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 150-12 ตู้แขวน
ID : 87721
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 23-24 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:15 Preview : 13,358
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 23-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 23-24 ตู้แขวน 220 WATT. BATTERY 24V.25AH. 2 HRS. 37x8.5x26.5 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&C
ID : 87722
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CENTRAL UNIT OUTPUT: CU 40-12 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:22 Preview : 11,726
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 40-24ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 40-24 ตู้แขวน 360WATT. BATTERY 24V.40AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE ไม่มี DC VOLTMETER&DC AMMETER
ID : 87723
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 55-24
Last Update : 20/11/2557 15:21 Preview : 11,216
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 55-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 55-24 500 WATT. BATTERY 24V.55AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87724
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 65-24
Last Update : 20/11/2557 15:24 Preview : 11,826
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 65-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 56-24 ตู้แขวน 600 WATT. BATTERY 24V.65AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87819
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 200-24
Last Update : 20/11/2557 16:23 Preview : 13,183
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 200-24 ตู้ตั้งพื้น MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 200-24 ตู้ตั้งพื้น 1850 WATT. BATTERY 24V.200AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87820
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 225-24
Last Update : 30/08/2556 22:15 Preview : 9,841
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 225-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 225-24 ตู้แขวน 2000 WATT. BATTERY 24V.225AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87842
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP Series Output 220VAC HP-200
Last Update : 16/05/2559 14:17 Preview : 16,731
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 200 BATTERY 24V.26AH. 2 HRS. 44x29x62 cm.ตู้แขวน ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87844
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 400
Last Update : 16/05/2559 14:15 Preview : 15,698
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 400 BATTERY 24V.55AH. 2 HRS. 44x29x62 cm.ตู้แขวน ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87845
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 700
Last Update : 16/05/2559 14:16 Preview : 17,261
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 700 BATTERY 24V.80AH. 2 HRS. 60x40x110 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87846
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1000
Last Update : 16/05/2559 14:14 Preview : 14,851
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1000 BATTERY 24V.120AH. 2 HRS. 60x40x110 cm.
ID : 87847
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1300
Last Update : 17/11/2557 10:02 Preview : 11,625
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1300 BATTERY 24V.150AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87848
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1800
Last Update : 04/09/2556 22:03 Preview : 10,099
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1800 BATTERY 24V.200AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87849
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2000
Last Update : 16/05/2559 14:19 Preview : 16,818
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2000 BATTERY 24V.230AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น
ID : 87850
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2700
Last Update : 04/09/2556 22:11 Preview : 10,662
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2700 BATTERY 24V.300AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 89746
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E.
Model : EXB-FBI
Last Update : 23/02/2559 19:37 Preview : 16,207
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 3 ปี มีชุดทอสอบสัญญาอินฟาเรดแบบไร้สาย แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 แบตเตอรี่เป็นชนิด Nickel Metal Hydride ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 & RoHS
ID : 89747
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E.
Model : EXB 221-30 ED
Last Update : 23/02/2559 19:19 Preview : 16,731
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 3 ปี มีชุดทอสอบสัญญาอินฟาเรดแบบไร้สาย แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 แบตเตอรี่เป็นชนิด Nickel Metal Hydride ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL, CE ,ISO 9001 & ISO 14001 & RoHS
ID : 151070
Brand : Max Bright
Model : MB LED Series
Last Update : 19/03/2561 11:42 Preview : 15,413
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ติดผนัง หรือกำแพง ชนิดหลอด LED Battery ขนาด 2.9-7.5Ah. แบบ Manual Test