เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบตู้อินเวอร์เตอร์

ID : 87842
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP Series Output 220VAC HP-200
Last Update : 16/05/2559 14:17 Preview : 16,730
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 200 BATTERY 24V.26AH. 2 HRS. 44x29x62 cm.ตู้แขวน ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87844
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 400
Last Update : 16/05/2559 14:15 Preview : 15,697
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 400 BATTERY 24V.55AH. 2 HRS. 44x29x62 cm.ตู้แขวน ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87845
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 700
Last Update : 16/05/2559 14:16 Preview : 17,261
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 700 BATTERY 24V.80AH. 2 HRS. 60x40x110 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87846
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1000
Last Update : 16/05/2559 14:14 Preview : 14,850
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1000 BATTERY 24V.120AH. 2 HRS. 60x40x110 cm.
ID : 87847
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1300
Last Update : 17/11/2557 10:02 Preview : 11,625
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1300 BATTERY 24V.150AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87848
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1800
Last Update : 04/09/2556 22:03 Preview : 10,099
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 1800 BATTERY 24V.200AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87849
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2000
Last Update : 16/05/2559 14:19 Preview : 16,817
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2000 BATTERY 24V.230AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น
ID : 87850
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E
Model : HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2700
Last Update : 04/09/2556 22:11 Preview : 10,662
HP SERIES:OUTPUT 220VAC :HP 2700 BATTERY 24V.300AH. 2 HRS. 60x40x135 cm.ตู้ตั้งพื้น ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE