แบตเตอรี่ ACCU

ID : 85880
Brand : ACCU VRLA Battery Performances
Model : AC 12180
Last Update : 03/09/2558 15:31 Preview : 27,281
12 V.18 AH. VOLTAGE Weight 0.10 Capacity (ah-C/20) แบตเตอรี่แห้ง ACCU VRLA / Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery
ID : 88762
Brand : ACCU VRLA Battery Performances
Model : AC645
Last Update : 30/11/2557 12:55 Preview : 12,467
6 V. 4.5 AH. VOLTAGE Weight 0.70 Capacity (ah-C/20) แบตเตอรี่แห้ง ACCU VRLA / Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery
ID : 88764
Brand : ACCU VRLA Battery Performances
Model : AC12280
Last Update : 03/09/2558 15:33 Preview : 14,109
12V 28Ah.แบตเตอรี่แห้ง ACCU VRLA / Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery
ID : 88767
Brand : Vision Group VRLA Battery Performances
Last Update : 23/02/2559 18:07 Preview : 15,578
แบตเตอรี่แห้งVision Group แบตเตอรี่แห้ง / Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery เเบตเตอรี่แห้ง แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น คืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง นำมาชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง,EXIT Light,Emergency Light,ระบบโทรศัพท์ PABX,เครื่องมือวัดต่างๆ และ เครื่องสำรองไฟ UPS รวมถึงเครื่องมือแพทย์
ID : 88768
Brand : ACCU VRLA Battery Performances
Model : AC1255
Last Update : 28/10/2559 12:38 Preview : 16,435
แบตเตอรี่แห้ง ACCU VRLA / Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery เเบตเตอรี่แห้ง แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น คืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง นำมาชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ,EXIT Light,Emergency Light,ระบบโทรศัพท์ PABX,เครื่องมือวัดต่างๆ และ เครื่องสำรองไฟ UPS รวมถึงเครื่องมือแพทย์