เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบตู้ขนาดใหญ่

ID : 87511
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES Model : CU 7-12
Model : CU 7-12
Last Update : 04/09/2556 23:44 Preview : 12,907
ID : 87629
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 18-12
Model : CU 18-12
Last Update : 21/03/2557 19:36 Preview : 13,000
80 WATT. BATTERY 12V.18AH. 2 HRS. 37x8.5x26.5 cm.
ID : 87630
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 23-12
Model : CU 23-12
Last Update : 21/03/2557 19:50 Preview : 12,498
ID : 87631
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 40-12
Model : CU 40-12
Last Update : 20/11/2557 15:11 Preview : 16,035
180 WATT 12V.40AH. 2 HRS 37x18x26.5 รุ่น CU 40-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87632
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 55-12
Model : CU 55-12
Last Update : 04/09/2556 23:45 Preview : 11,084
250 WATT 12V.55AH. 2 HRS. 30x22x52 ตู้แขวน แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE รุ่น CU 55-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87633
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 65-12 ตู้แขวน
Model : CU 65-12
Last Update : 04/09/2556 23:45 Preview : 11,035
300 WATT 12V.65AH. 2 HRS. 30x22x52 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE รุ่น CU 65-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87634
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 75-12 ตู้แขวน
Model : CU 75-12
Last Update : 30/08/2556 22:46 Preview : 11,557
350 WATT. BATTERY 12V.75AH. 2 HRS. 30x22x52 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE รุ่น CU 75-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87640
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 100-12 ตู้แขวน
Model : CU 100-12
Last Update : 21/03/2557 19:35 Preview : 12,886
450 WATT. BATTERY 12V.100AH. 2 HRS. 30x22x52 cm.
ID : 87685
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 134-12 ตู้แขวน
Model : CU 134-12
Last Update : 04/09/2556 23:43 Preview : 10,208
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 134-12 620 WATT. BATTERY 12V.75AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE รุ่น CU 134-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER
ID : 87689
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 150-12 ตู้แขวน
Model : CU 150-12
Last Update : 21/03/2557 19:35 Preview : 11,162
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 150-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 150-12 ตู้แขวน
ID : 87690
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 180-12 ตู้แขวน
Model : CU 180-12
Last Update : 30/08/2556 22:43 Preview : 9,946
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 180-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 180-12 ตู้แขวน 820 WATT. BATTERY 12V.180AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87691
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 200-12 ตู้แขวน
Model : CU 200-12
Last Update : 30/08/2556 22:42 Preview : 9,453
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 200-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 200-12 ตู้แขวน 920 WATT. BATTERY 12V.200 AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87693
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 225-12 ตู้แขวน
Model : CU 225-12
Last Update : 30/08/2556 22:08 Preview : 10,008
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 225-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 225-12 ตู้แขวน 1000 WATT. BATTERY 12V.225AH. 2 HRS. 60x40x110 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87696
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 300-12 ตู้แขวน
Model : CU 300-12
Last Update : 30/08/2556 22:41 Preview : 10,126
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 300-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 300-12 ตู้แขวน 1350 WATT. BATTERY 12V.150 AH.x2 2 HRS. 60x40x110 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87698
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 400-12 ตู้แขวน
Model : CU 400-12
Last Update : 30/08/2556 22:40 Preview : 9,385
CENTRAL UNIT CU SERIES: CU 400-12 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 400-12 ตู้แขวน 1850 WATT. BATTERY 12V.200 AH.x2 2 HRS. 60x40x110 cm. แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87720
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 18-24 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:23 Preview : 14,429
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 18-24 16 WATT. BATTERY 24V.18AH. 2 HRS. 37x18x26.5 cm.
ID : 87721
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 23-24 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:15 Preview : 13,049
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 23-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 23-24 ตู้แขวน 220 WATT. BATTERY 24V.25AH. 2 HRS. 37x8.5x26.5 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&C
ID : 87722
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CENTRAL UNIT OUTPUT: CU 40-12 ตู้แขวน
Last Update : 20/11/2557 15:22 Preview : 11,453
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 40-24ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 40-24 ตู้แขวน 360WATT. BATTERY 24V.40AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE ไม่มี DC VOLTMETER&DC AMMETER
ID : 87723
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT:
Model : CU 55-24
Last Update : 20/11/2557 15:21 Preview : 10,947
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 55-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 55-24 500 WATT. BATTERY 24V.55AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE
ID : 87724
Brand : MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES OUTPUT
Model : CU 65-24
Last Update : 20/11/2557 15:24 Preview : 11,561
CENTRAL UNIT CU SERIES OUTPUT: CU 65-24 ตู้แขวน MAX BRIGHT-C.E.E./ CU SERIES : CU 56-24 ตู้แขวน 600 WATT. BATTERY 24V.65AH. 2 HRS. 44x29x62 cm. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% รับประกันตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ 2 ปี แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการการรับรองมาตรฐาน UL&CE