โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

ID : 151070
Brand : Max Bright
Model : MB LED Series
Last Update : 19/03/2561 11:42 Preview : 15,413
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ติดผนัง หรือกำแพง ชนิดหลอด LED Battery ขนาด 2.9-7.5Ah. แบบ Manual Test
ID : 151075
Brand : Max Bright
Model : CP-AD Series
Last Update : 13/05/2560 12:36 Preview : 15,511
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ติดผนัง หรือกำแพง ชนิดหลอด LED Battery ขนาด 2.9-7.0Ah. รุ่นประหยัด
ID : 175900
Brand : Max Bright
Model : CP 04-9 AD
Last Update : 05/06/2562 13:29 Preview : 4,850
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9W LED 12โวลต์ 5 แอมป์ สามารถสำรองไฟได้ 4 ชั่วโมง ชนิดติดกำแพง รุ่นประหยัด
ID : 175901
Brand : Max Bright
Model : CP 03-9 AD
Last Update : 05/06/2562 13:41 Preview : 4,969
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9W LED 12โวลต์ 2.9 แอมป์ สามารถสำรองไฟได้ 2.3 ชั่วโมง ชนิดติดกำแพง รุ่นประหยัด